Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte vianiskowo niskowo
1582 0bf6 380
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern vianiskowo niskowo

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja vianiskowo niskowo
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vianiskowo niskowo
5135 1b78 380
Reposted fromraesunlight raesunlight vianiskowo niskowo
#474
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa vianiskowo niskowo
1084 3a70 380
Reposted fromkaiee kaiee vianiskowo niskowo
2372 3220 380
Reposted fromyouuung youuung vianiskowo niskowo
7958 2e92 380
Reposted fromcalifornia-love california-love vianiskowo niskowo
7683 6b69 380
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut vianiskowo niskowo
0656 18d3 380
:D
Reposted fromvolldost volldost
5123 757b 380
meanwhile, in ginza, tokyo
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viavolldost volldost
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viavolldost volldost
9567 aa8c 380

the-mamishka:

kholly12:

callmebliss:

lizawithazed:

viralthings:

By George, this picture is on point.

…. goddammit, that’s a *pun*

WHAT THE HELL

Brilliant

Reposted fromsilence89 silence89 viakrzysk krzysk
Reposted fromsilence89 silence89 viabrzask brzask
3368 a285 380
Reposted fromkurorori kurorori viabrzask brzask
Najlepszym testem, jaki można sobie zrobić w związku jest pytanie: a pozwoliłabyś/pozwoliłbyś, aby tak cię traktował twój najlepszy przyjaciel? Czy pozwoliłabyś, aby twoja przyjaciółka wsadziła ci świeczkę w dupę? Raczej nie, prawda? Patologii się nie ratuje. Z patologii się spierdala. I nie ma znaczenia, że patologia później płacze, albo przeprasza, albo obiecuje poprawę, albo wmawia, że to twoja wina, albo przekonuje, że się na to „zasłużyło”, albo zawistni ludzie chcą zniszczyć wasz związek.
Reposted fromlittlefool littlefool viabrzask brzask
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabylejaka bylejaka
6452 3286 380
Reposted fromcorkapiekarza corkapiekarza viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl