Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

6418 9fcc 380
Reposted frompunisher punisher vianiskowo niskowo
Czym jest depresja? Depresja to ciągłe sekrety i ukrywanie przed najbliższymi jak bardzo popsutym i pokaleczonym się jest w środku.
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
Reposted frommilverton milverton vianiskowo niskowo
Istnieją myśli, których kurwa nie zniesiesz.
— ♥Rover
Reposted frommefir mefir vianiskowo niskowo
3733 1d32 380
Reposted fromteijakool teijakool vianiskowo niskowo

zooophagous:

mochachild:

I SWEAR TO FUCKING GOD BOB ROSS IS A GIFTED GOD

I DREW ALONG TO HIS VIDEO IN MS PAINT AND

image

HOW

image

THE

image

FUCK

image

THIS MADE ME SO HAPPY I DONT EVEN KNOW HOW PLEASE I ADVISE YOU GUYS TO DRAW ALONG WITH BOB ROSS IN MS PAINT IT IS AN EXPERIENCE I AM SO CONFUSED BUT PLEASED FUCKING DO IT

Bob Ross teaches you using layering and color theory, which are principles which work no matter what you paint with. Some materials won’t blend the same as oils obviously, but as Ross himself said, “you can paint with almost anything.”

Paint along with whatever you have, it’s great practice.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock vianiskowo niskowo
4038 fa0b 380

rumi-thealien:

darkeecofreak:

punkrorschach:

It’s extra funny bc the character actually is like a 20 year old girl who’s been cursed to look like that.

As a kid and I was always confused as to why Sophie just accepted being an old woman but I get it now.

@jazzisback

Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire vianiskowo niskowo
5213 aab9 380
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd vianiskowo niskowo
Przyszedł taki czas, kiedy tylko przykrywając głowę kołdrą i wyobrażając sobie, że nie żyję, czułem się bezpiecznie, uspokajając się myślą, że jestem martwy, zapadałem w sen.
— Kuczok, Gnój
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vianiskowo niskowo
3499 528f 380
Reposted fromidiod idiod vianiskowo niskowo
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina vianiskowo niskowo
7804 af7c 380
Reposted fromqb qb viajointskurwysyn jointskurwysyn
5288 fe9c 380
6358 b1d7 380
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl